1. TRANG CHỦ
  2. 会 社 案 内
  3. 企業 理念

CÔNG TY

会 社 案 内

企業 理念

企業 理念

Để mọi người trên thế giới có thể nhận ra lối sống riêng của mình, chúng tôi sẽ sử dụng sức mạnh của CNTT để phân tích cách mọi người sống trên thế giới và đề xuất cách sống mà không ai mong đợi.

MISSION

  • Đề xuất lối sống thay đổi với CNTT
  • Nghiên cứu và nghiên cứu đa dạng hóa lối sống
  • Đề xuất một phương pháp quản lý để có lối sống tốt hơn
  • Tối ưu hóa phát triển sản phẩm doanh nghiệp và quá trình ra quyết định của người tiêu dùng thông qua tình báo
  • Cung cấp các phương tiện truyền thông lối sống có thể sống một cuộc sống phong phú hơn bằng cách sử dụng đồ thị xã hội