Chúng tôi mong muốn trở thành một công ty CNTT hàng đầu cung cấp các dịch vụ web ưu việt từ Nhật Bản ra thế giới

Hiroshi Ishiura, Giám đốc điều hành, Giám đốc đại diện
<!– (Hiện được liệt kê là chủ tịch của Nippon) -!>

【Cách đăng ký từ trang chính thức】
Tiếp tục (đính kèm với hình ảnh), lịch sử kinh doanh (chỉ dành cho tuyển dụng giữa sự nghiệp)Mẫu yêu cầu của trang nhận con nuôi của chúng tôiHoặc xin vui lòng gửi qua thư. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sau khi xem xét tài liệu.