Thực tập sinh

Thông điệp tuyển dụng

Bạn không chạm vào mặt sau của các dịch vụ Web như dịch vụ SNS, tiếp thị WEB, sản xuất HP?
Nếu bạn muốn tạo sự khác biệt với các sinh viên khác với ý định tìm kiếm việc làm của bạn, vui lòng tham gia với chúng tôi.

Hướng dẫn ứng dụng

業務 内容 Trợ lý tiếp thị TrendMe
Trợ lý Sản xuất WEB
Trợ lý bán hàng
Đủ điều kiện Nếu bạn quan tâm đến các dịch vụ web
Điều trị Chi phí vận chuyển
Giờ làm việc Nhiều hơn 10 giờ trong múi giờ thuận tiện từ giờ 20 đến giờ 6.
Số tuyển dụng Một số tên

Tiếp tục (đính kèm với hình ảnh), lịch sử kinh doanh (chỉ dành cho tuyển dụng giữa sự nghiệp)Mẫu yêu cầu của trang nhận con nuôi của chúng tôiHoặc xin vui lòng gửi qua thư. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sau khi xem xét tài liệu. Nếu bạn mới tốt nghiệpHải quân của tôiChúng tôi chấp nhận nhiều mục hơn.