Người tập

Tin tuyển chọn

Tại sao bạn không chạm vào mặt sau của các dịch vụ Web như dịch vụ SNS, tiếp thị WEB, sản xuất HP?
Với mục đích tìm việc, hãy tham gia với chúng tôi nếu bạn muốn "tạo sự khác biệt" với các sinh viên khác.

Hướng dẫn ứng dụng

業務 内容 · Trợ lý tiếp thị TrendMe
Trợ lý Sản xuất WEB
· Nhân viên bán hàng
Đủ điều kiện Quan tâm đến dịch vụ web
Điều trị Chi phí vận chuyển
Giờ làm việc Đã hơn 10 giờ trong khu vực thời gian thuận tiện từ 20 giờ đến 6 giờ.
Số người Một số người

Sơ yếu lý lịch (ảnh đính kèm), lịch sử kinh doanh (chỉ dành cho nhà tuyển dụng trung niên)Mẫu đơn xin việc của chúng tôi, Hoặc gửi qua đường bưu điện. Sau khi kiểm tra tài liệu, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để biết chi tiết. Nếu bạn mới tốt nghiệpMinaviChúng tôi chấp nhận nhiều mục hơn.