Người tập

Tin tuyển chọn

Tại sao bạn không chạm vào mặt sau của các dịch vụ Web như dịch vụ SNS, tiếp thị WEB, sản xuất HP?
就職活動を念頭において、他の学生さんと「差をつけたい」という方は是非ご参加ください。

Hướng dẫn ứng dụng

業務 内容 · Trợ lý tiếp thị TrendMe
Trợ lý Sản xuất WEB
· Nhân viên bán hàng
Đủ điều kiện Quan tâm đến dịch vụ web
Điều trị Chi phí vận chuyển
Giờ làm việc Đã hơn 10 giờ trong khu vực thời gian thuận tiện từ 20 giờ đến 6 giờ.
Số người Một số người

Sơ yếu lý lịch (ảnh đính kèm), lịch sử kinh doanh (chỉ dành cho nhà tuyển dụng trung niên)Mẫu đơn xin việc của chúng tôi、もしくは郵送にてお送りください。書類審査の後、詳細をご連絡いたします。また新卒の方はマイナビChúng tôi chấp nhận nhiều mục hơn.