Người tập

Tin tuyển chọn

Tại sao bạn không chạm vào mặt sau của các dịch vụ Web như dịch vụ SNS, tiếp thị WEB, sản xuất HP?
Với việc tìm kiếm việc làm trong tâm trí, xin vui lòng tham gia với chúng tôi nếu bạn muốn "tạo sự khác biệt" với các sinh viên khác.

Hướng dẫn ứng dụng

業務 内容 · Trợ lý tiếp thị TrendMe
Trợ lý Sản xuất WEB
· Nhân viên bán hàng
Đủ điều kiện Quan tâm đến dịch vụ web
Điều trị Chi phí vận chuyển
Giờ làm việc Đã hơn 10 giờ trong khu vực thời gian thuận tiện từ 20 giờ đến 6 giờ.
Số người Một số người

Hồ sơ (ảnh đính kèm), lịch sử kinh doanh (chỉ dành cho những người tuyển dụng giữa nghề nghiệp)Mẫu đơn xin việc của chúng tôi, Hoặc gửi theo đường bưu điện. Sau khi kiểm tra tài liệu, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để biết chi tiết. Nếu bạn là người mới tốt nghiệpMinaviChúng tôi chấp nhận nhiều mục hơn.