1. TRANG CHỦ
  2. お 知 ら せ
  3. Dịch vụ cửa hàng EC do công ty chúng tôi cung cấp với tư cách là đối tác được ủy quyền đã được đăng ký trong "Công cụ trợ cấp giới thiệu CNTT".

TIN TỨC

お 知 ら せ

お 知 ら せ

Dịch vụ cửa hàng EC do công ty chúng tôi cung cấp với tư cách là đối tác được ủy quyền đã được đăng ký trong "Công cụ trợ cấp giới thiệu CNTT".

Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự quan tâm đặc biệt của bạn.

Giờ đây, dịch vụ cửa hàng EC "MakeShop" mà chúng tôi cung cấp với tư cách là đối tác được ủy quyền của GMO Internet Co., Ltd. đã được đăng ký làm công cụ CNTT trong chương trình trợ cấp chi phí vận hành hỗ trợ giới thiệu CNTT.
Ngoài việc mở shop EC, bạn có thể chọn từ 173 loại mẫu phù hợp với hình ảnh của shop, ngoài ra còn có trang miễn phí bạn có thể tự do sáng tạo.
Bằng cách sử dụng khoản trợ cấp này, một nửa phí giới thiệu đến 3/4 có thể được trợ cấp. (*)

Chúng tôi cũng đang đăng ký các công cụ để mở cửa hàng đại lý và dịch vụ mở rộng chức năng khi cần thiết.
Chúng tôi cũng hỗ trợ áp dụng trợ cấp, vì vậy vui lòng liên hệ với chúng tôi.

* Tỷ lệ trợ cấp khác nhau tùy thuộc vào loại ứng dụng. Ngoài ra, có những giới hạn trên và dưới về số lượng ứng dụng.

[Nhấp vào đây để biết thông tin chi tiết về các công cụ CNTT hỗ trợ xây dựng địa điểm của EC]

Bài viết mới nhất