Tuyển dụng nghề nghiệp hiện nay

Chúng tôi đang tuyển dụng cho các loại công việc sau đây trong thiết kế lối sống.

Tuyển dụng

Kỹ sư WEB

Đó là một công việc để tham gia vào việc phát triển một dịch vụ công ty mới "thiết kế lối sống".

Kế hoạch Bán hàng

Đó là công việc cung cấp các dịch vụ mới cho người dùng "Thiết kế một lối sống" thông qua việc thu hút khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng. Giáo dục không yêu cầu / loại công việc / ngành công nghiệp không có kinh nghiệm, thứ hai tốt nghiệp, chúng tôi hoan nghênh.

Chi tiết ở đây:Tuyển dụng giữa tuyển dụng (lập kế hoạch bán hàng) hướng dẫn tuyển dụng

Tuyển dụng trang đặc biệt ở đây:TUYỂN DỤNG 2019

Tìm kiếm việc làm bán thời gian

Hỗ trợ tiếp thị web (công tác văn thư)

Đó là công việc của tôi như bán hàng, quản lý cổ phiếu, hoạt động trang web phương tiện truyền thông. Giáo dục không yêu cầu / loại công việc / ngành công nghiệp không có kinh nghiệm, thứ hai tốt nghiệp, chúng tôi hoan nghênh.

Chi tiết ở đây:Thông tin về việc làm bán thời gian

Người viết

Đó là một công việc viết cho trang web do công ty chúng tôi điều hành. Giáo dục không yêu cầu / loại công việc / ngành công nghiệp không có kinh nghiệm, thứ hai tốt nghiệp, chúng tôi hoan nghênh.

Chi tiết ở đây:Thông tin về việc làm bán thời gian

Tuyển dụng tuyển dụng / tuyển dụng thực tập

Trợ lý sản xuất WEB, trợ lý bán hàng

Chúng tôi đang chờ đón những người muốn phát triển sự đổi mới trong xã hội, những người muốn khởi động các dịch vụ có ảnh hưởng đến cách sống của người dân.

Chi tiết ở đây:Thông tin về tuyển dụng mới tốt nghiệp / thực tập