1. TRANG CHỦ
  2. Thông tin doanh nghiệp
  3. Dự án 8ppy
  4. Xu hướng hạnh phúc (Hapitore)

Dự án 8ppy

Dự án 8ppy

Xu hướng hạnh phúc (Hapitore)

Vai trò là phương tiện truyền thông lối sống

Các phương tiện truyền thông Internet hiện nay có đầy đủ các thông tin.
Trong phương tiện truyền thông phong cách sống, để chỉ chọn những thông tin cần thiết cho bản thân mình, hãy phân tích các thông tin sau để tạo ra trí thông minh và đề xuất một "cách sống khác với bất kỳ ai trên thế giới".

Từ một lượng lớn dữ liệu không có tổ chức
Từ một lượng lớn dữ liệu không có tổ chức

Chỉ trích xuất thông tin hữu ích cho bạn.
Chỉ trích xuất thông tin hữu ích cho bạn.

Và chúng tôi sẽ đưa ra gợi ý để làm cho lối sống của bạn tốt hơn.
Và chúng tôi sẽ đưa ra gợi ý để làm cho lối sống của bạn tốt hơn.