SMM (dịch vụ đối chứng của SMO)

Chiến lược tốt nhất trong tiếp thị truyền thông xã hội là các công ty tự thiết lập các tài khoản chính thức trong các phương tiện truyền thông xã hội và làm rõ bản sắc của họ trước khi gửi thông tin. Chúng tôi đề xuất chiến lược theo vị trí và quy mô của khách hàng.

Giới thiệu về SMM (social media marketing)

Tiếp thị truyền thông xã hội là một phương pháp tiếp thị mà làm cho việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội như フ ェ イ ス ブ ッ ク và ツ イ ッ タ ー. Không giống như tiếp thị web truyền thống, nó không nhằm mục đích quảng bá thông tin đơn phương bởi các công ty, nhưng để thúc đẩy đánh giá bằng cách tham gia vào cộng đồng và tương tác với người sử dụng, truyền bá rất nhiều thông tin và cung cấp thông tin về mục đích Tôi sẽ.

Phương tiện công cộng và phương tiện truyền thông xã hội

Để đạt được hiệu quả mong đợi của SMM, nó là tiền đề để chuẩn bị các nội dung hấp dẫn mà người dùng muốn dạy cho nhau, nhưng cũng là một điểm cho thấy có bao nhiêu người dùng được tiếp xúc với thông tin mà họ gửi đi. Để làm cho thông tin hiển thị càng nhiều người dùng càng tốt, chúng tôi sẽ sử dụng Twitter, Facebook, v.v. cùng một lúc. Tuy nhiên, phải mất rất nhiều công sức và chi phí để vận hành phương tiện truyền thông xã hội. Vì công ty chúng tôi có các công cụ và dịch vụ có thể truyền tải thông tin đến nhiều phương tiện truyền thông xã hội cùng một lúc, chúng tôi sẽ xem xét các cách để truyền tin cậy trong khi vẫn duy trì chi phí hoạt động thấp. Hiệu quả của tiếp thị truyền thông xã hội (SMM)

▲ Trở lên đầu trang

Giới thiệu dịch vụ SMM

"Chúng ta hãy làm việc về tiếp thị truyền thông xã hội, tôi không biết làm thế nào để thực hiện các biện pháp." Đối với khách hàng như vậy, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây.

Bởi vì độ tin cậy cao khi đăng ký tên thật, các công ty ngày càng tiếp thị không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn ở Nhật Bản. Chúng tôi sẽ đề xuất và thực hiện kế hoạch chiến lược tiếp thị và phương pháp hoạt động vv bằng cách sử dụng facebook cho những người làm như vậy.

▲ Trở lên đầu trang