tư vấn web

Các doanh nghiệp mới đang được sinh ra một cái khác với liên tục phát triển công nghệ web. Ngoài ra, các doanh nghiệp hiện tại cũng phải thay đổi và tăng tốc.Không dễ theo đuổi các xu hướng và không ngừng phát triển các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của thời đại. Chúng tôi đang liên tục điều tra / nghiên cứu một bước và hai bước đi trước công nghệ WEB tiến bộChúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin và hỗ trợ xây dựng hệ thống cũng như hỗ trợ khởi động dịch vụ với những lợi ích cho người tiền nhiệm.

Chiến lược kinh doanh WEB

Chúng tôi đề xuất một chiến lược kinh doanh web từ quan điểm của quan điểm quản lý x khách hàng.

● Dịch vụ xây dựng hệ thống

Chúng tôi cung cấp quá trình tiếp thị WEB như là một hệ thống tối ưu cho các ngành công nghiệp sau đây. Chúng tôi hỗ trợ tổng số từ xây dựng đến hoạt động.

Dịch vụ hệ thống

● Ví dụ gói dịch vụ theo ngành

Gói dịch vụ theo ngành

▲ Trở lên đầu trang

お 問い合わせ フォーム