1. TRANG CHỦ
  2. 会 社 案 内
  3. Về việc sử dụng thông tin cá nhân

CÔNG TY

会 社 案 内

Về việc sử dụng thông tin cá nhân

Chính sách Bảo mật (Chính sách Bảo mật)

Lifestyle Design Co., Ltd., trong việc thực hành quy hoạch và quản lý kinh doanh của phương tiện truyền thông Internet, nếu thông tin cá nhân của bạn là để nhận sâu sắc rằng đó là thông tin quan trọng tạo nên sự riêng tư, xử lý thông tin cá nhân trong kinh doanh, lập quy chế nội bộ quy định cho các luật và quy định và bảo vệ thông tin cá nhân thông tin cá nhân, cũng có thể, để thiết lập một cơ cấu tổ chức, bằng nỗ lực để bảo vệ thích hợp của thông tin cá nhân, chúng tôi tôn trọng bạn, để đáp ứng sự mong đợi và tin tưởng cho chúng tôi Tôi sẽ đi.

1 Việc tuân thủ pháp luật và các quy định

Chúng tôi sẽ tuân thủ luật, quy tắc và trật tự xã hội liên quan đến thông tin cá nhân và cố gắng bảo vệ đúng các thông tin cá nhân.

2 Thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ xác định, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân một cách công bằng và hợp lý trong phạm vi cần thiết cho mục đích xác định mục đích sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để ngăn chặn việc sử dụng trái phép thông tin cá nhân thu được.

3 Quản lý thông tin cá nhân hợp lý

Chúng tôi là, đối với các thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý, truy cập trái phép, mất mát, hủy diệt, giả mạo, nhận thức đầy đủ về nguy cơ rò rỉ như vậy, cùng với việc thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý, nếu vấn đề xảy ra phù hợp khắc phục Tôi sẽ có biện pháp.

4 Cải tiến liên tục

Chúng tôi sẽ thiết lập các quy chế quản lý và hệ thống quản lý liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, thực hiện đầy đủ với tất cả các nhân viên, định kỳ rà soát và cố gắng cải tiến liên tục.

5 Trả lời các yêu cầu

Chúng tôi sẽ đáp ứng đúng yêu cầu về thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý, chẳng hạn như tiết lộ, chỉnh sửa, tạm ngưng sử dụng, khiếu nại khiếu nại của hiệu trưởng.

2014 Năm 4 Tháng 1 Ngày Được thành lập

 Thiết kế Phong cách Công ty TNHH

Giám đốc Đại diện Hiroshima Ishiura

<Thông tin liên lạc về bảo vệ thông tin cá nhân>

Thiết kế lối sống CÔNG TY TNHH Khiếu nại / tham khảo các cửa sổ liên quan đến thông tin cá nhân

ĐIỆN THOẠI-03-4400 / FAX 6626-050-5445

 

Về việc xử lý thông tin cá nhân

Chúng tôi đang làm việc để bảo vệ thông tin cá nhân hợp lý dựa trên "chính sách bảo vệ thông tin cá nhân". Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn những thông tin cá nhân mà chúng tôi thu được hoặc sở hữu cho mục đích kinh doanh của chúng tôi như sau.

(1) Tên nhà điều hành kinh doanh xử lý thông tin cá nhân

  Thiết kế Phong cách Công ty TNHH

  108-0023-3 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 17-11 Văn phòng Tensho Tamachi Tầng 2 Phòng 202

(2) Người quản lý thông tin cá nhân và thông tin liên lạc

Hiroshi Ishiura, trưởng phòng quản lý bảo vệ thông tin cá nhân

ĐT: 03-4400-6626 / FAX: 050-5445-6366

(3) Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Mục đích của việc sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi có được hoặc có trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi là như sau.

           1.Mục đích sử dụng thông tin cá nhân trong trường hợp mua văn bản trực tiếp

Thông tin yêu cầu

Đối với các yêu cầu thông tin liên lạc và liên lạc

Để xử lý các yêu cầu được yêu cầu cho ứng dụng và tương ứng với điện thoại và fax

Thông tin Yêu cầu Đối tác

Để trả lời các câu hỏi liên quan đến tuyển dụng của đối tác

Thông tin đăng ký

Đối với tuyển chọn tuyển dụng và phỏng vấn vv

Thông tin đăng ký

Đối với công tác quản lý nhân sự và liên hệ kinh doanh

Thông tin người về hưu

Để truyền thông khi cần thiết

2 Mục đích sử dụng thông tin cá nhân khi mua thêm bằng văn bản

Chúng tôi sẽ không bao giờ cung cấp hoặc ký gửi cho các chi nhánh, đại lý, đối tác kinh doanh của chúng tôi để thực hiện hợp đồng kinh doanh và để hoàn thành hợp đồng

(4) Cửa sổ yêu cầu thông tin cá nhân

TEL 03-4400-6626 / FAX 050-5445-6366 mà yêu cầu khiếu nại về việc xử lý thông tin cá nhân

ĐT 03 - 4400 - 6626 / FAX 050 - 5445 - 6366

(5) Tên của tổ chức bảo vệ thông tin cá nhân trực thuộc mà công ty đó thuộc về và địa điểm giải quyết khiếu nại

な し

(6) Tính trung thực của việc cung cấp thông tin cá nhân của mình

Xin vui lòng thừa nhận rằng có khả năng nó sẽ không thoải mái cho chính bạn vì bạn tự tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân và do chính bản thân bạn nếu bạn không cung cấp thông tin đó.

(7) Thủ tục công bố thông tin vv

Công ty, liên quan đến chủ đề thông tin cá nhân tiết lộ với, tiết lộ thông tin cá nhân của bạn (mục đích thông báo sử dụng, tiết lộ, sửa chữa nội dung, thêm hoặc xóa, ngừng sử dụng, xóa và đình chỉ cung cấp cho bên thứ ba) mong muốn trường hợp đó, về những người đã cho bạn những lời đề nghị đã được xác nhận là danh tính của bạn hoặc người đại diện của mình, câu trả lời trong một thời hạn hợp lý về thời gian và phạm vi, sửa thông tin, thêm hoặc xóa, sử dụng dừng và xóa .

Tuy nhiên, nếu bạn tạm ngừng hoặc xóa một số hoặc tất cả các thông tin này, bạn có thể không sẵn lòng cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của bạn. (Ngoài ra, chúng tôi không thể phản hồi các yêu cầu tạm ngưng hoặc hủy bỏ việc xóa thông tin được tổ chức theo luật và quy định có liên quan).

[Phương pháp chấp nhận tiết lộ ... cửa sổ]

Đối với thông tin cá nhân được tiết lộ, chúng tôi chấp nhận yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân của người theo cách sau. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể phản hồi yêu cầu tiết lộ, không phải dựa trên phương pháp này.

Thủ tục tiếp nhận

Vui lòng điền vào "Yêu cầu Tiết lộ Thông tin" do công ty chúng tôi chỉ định lên bàn làm việc bên dưới, đính kèm các tài liệu cần thiết và gửi bằng cách gửi đi. (Phí gửi sẽ do người yêu cầu bồi thường.)

Bằng cách xác nhận rằng bạn là hiệu trưởng (hoặc ủy nhiệm) bằng phương pháp dưới đây, chúng tôi sẽ trả lời bằng cách gửi tài liệu.

【Cửa sổ yêu cầu】

Tên liên hệCửa sổ yêu cầu tư vấn thông tin cá nhân về khiếu nại
Địa chỉ liên hệĐịa chỉ :
108-0023-3 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 17-11
Văn phòng Tensho Tamachi Tầng 2 Phòng 202

Số điện thoại: 03-4400-6626

Số fax: 050-5445-6366

 

Phương pháp áp dụngVui lòng điền yêu cầu "Yêu cầu Tiết lộ Thông tin" yêu cầu và gửi tới bộ phận tiếp tân cùng với tài liệu xác nhận danh tính hoặc, trong trường hợp đại lý, với tài liệu xác nhận ủy quyền ủy quyền.

(Không tính phí.)

Cách xác minh danh tính của bạn(Hiệu trưởng) Bản sao giấy chứng nhận chính thức như giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế vv

(Đại lý) Bản sao giấy chứng nhận công cộng như giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm sức khoẻ của người tham gia bảo hiểm y tế vv và giấy uỷ quyền

* Các thông tin nhạy cảm như đăng ký hộ khẩu bị loại trừ.