1. CHỦ
  2. お 知 ら せ
  3. Đại diện của chúng tôi đã được giới thiệu với chủ tịch của Tokyo.