Tất cả việc sử dụng trang web được dành cho người dùng cuối, nhưng người gửi có thể kiểm soát đến mức độ nào đó. Để làm sản xuất web và xây dựng hệ thống thực sự thỏa mãn sự hài lòng của khách hàng, trước hết cần thiết lập mục đích của trang web.
Trước khi tạo trang web hoặc trước khi gia hạn, chúng tôi nên làm gì tiếp theo bằng cách xác nhận "mục đích" và làm rõ? Bạn sẽ có thể nhìn thấy nó từng chút một.

Tạo trang WEB / sơ đồ xây dựng hệ thống

"Tôi muốn bán hàng trên mạng" "Tôi muốn khởi chạy hướng dẫn công ty và trang web hướng dẫn việc làm" Có nhiều mục đích, nhưng chiến lược tối ưu để đạt được mục đích là khác nhau.
Ở giai đoạn khi chiến lược được quyết định, chúng tôi đề xuất các giải pháp sau đây.

Sơ đồ luồng

▲ Trở lên đầu trang

お 問い合わせ フォーム