1. TRANG CHỦ
  2. để ý
  3. Tuyển dụng tuyển dụng nhân viên toàn thời gian, nhân viên hợp đồng và công việc bán thời gian đã bắt đầu

TIN TỨC

để ý

Recruitment

Tuyển dụng tuyển dụng nhân viên toàn thời gian, nhân viên hợp đồng và công việc bán thời gian đã bắt đầu

Chúng tôi đang tuyển dụng tuyển dụng cho nhân viên toàn thời gian, nhân viên hợp đồng và công việc bán thời gian.
Lần này, chúng tôi đang tìm kiếm "Nhà thiết kế web".
Không có bằng cấp học vấn, tốt nghiệp thứ hai, chúng tôi hoan nghênh.
Xin vui lòng không ngần ngại tham khảo ngày phỏng vấn và ngày nhập cảnh.

Xin xem từ bên dưới.

● Trang tuyển dụng của chúng tôi

Thông tin về việc làm bán thời gian

Bài viết mới nhất