1. TRANG CHỦ
  2. để ý
  3. Tuyển dụng tuyển dụng công việc bán thời gian bắt đầu

TIN TỨC

để ý

Recruitment

Tuyển dụng tuyển dụng công việc bán thời gian bắt đầu

Tuyển dụng tuyển dụng đối với người bán thời gian bắt đầu.
Lần này chúng tôi đang tìm kiếm "Hỗ trợ tiếp thị web (hành chính)" và "nhà văn".
Giáo dục không yêu cầu / loại công việc / ngành công nghiệp không có kinh nghiệm, thứ hai tốt nghiệp, chúng tôi hoan nghênh.
Xin vui lòng không ngần ngại tham khảo ngày phỏng vấn và ngày nhập cảnh.

Xin xem từ bên dưới.

● Trang tuyển dụng của chúng tôi
Thông tin về việc làm bán thời gian

Bài viết mới nhất